Disclaimer

  1. Onze website bevat verschillende types van gegevens en informatie die beschermd zijn door het merkenrecht en het auteursrecht. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van Austin Bright informatie van deze site deels of volledig over te maken aan derden. De gebruikers van deze website kunnen echter kopieën maken die bestemd zijn voor hun persoonlijk gebruik, om de informatie te lezen of te overlopen. Austin Bright kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de volledigheid, de nauwkeurigheid of de geldigheid van de gepubliceerde informatie.
  2. De inhoud van deze website, die deels geautomatiseerd is, werd niet getest op de volledige wettelijke overeenstemming. Bovendien vertegenwoordigt ze Austin Bright niet en geeft ze evenmin haar mening weer.
  3. Informatie downloaden of klikken op links naar sites van derden vanaf deze website gebeurt volledig op de eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruikers van deze website. Austin Bright kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of storingen die te wijten zijn aan het gebruik van zijn website of van de gegevens die er op staan (virussen en wormen inbegrepen), noch voor eventuele onderbrekingen van de internetverbinding die voortvloeien uit technische problemen, noch voor de inhoud van sites van derden.
  4. De links, hyperlinks of kaderlinks naar onze website zijn enkel toegelaten na voorafgaand akkoord van Austin Bright.
  5. Wanneer de gebruikers van deze website naar Austin Bright bestanden elektronisch doorsturen, moeten ze vergewissen dat ze geen bijlagen meesturen die virussen of wormen bevatten.