Vacature zoeken

Privacy bepaling

  1. De wetgeving betreffende private arbeidsbemiddeling vereist dat elk privé-selectiekantoor de tekst bekend maakt die de rechten van de werkzoekende en van de werkgever vastlegt. Deze tekst is hier beschikbaar op deze link: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE WERKNEMERS EN DE WERKZOEKENDEN
  2. Austin Bright leeft de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 na. Alle persoonsgegevens die aan Austin Bright wordt overmaakt, kunnen in zijn gegevensbanken worden bewaard. Ze zullen uitsluitend worden gebruikt om een sollicitatie te beoordelen. De kandidaat heeft op elk ogenblik het recht op inzage in deze gegevens, om ze aan te passen en ze te doen schrappen, volgens de voorwaarden in de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacywet). U vindt meer informatie over dit onderwerp op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacy.fgov.be.